Regulácia fólií

 

Regulácia elektrického vykurovacieho systému sa vykonáva termostatmi určenými na tento účel, ktoré majú zabudované čidlo teploty vzduchu a podlahové čidlo. Podlahové čidlo slúži na udržiavanie teploty podlahy pod nastavenou hodnotou.  Termostat reguluje v miestnosti priebeh  teploty počas  dňa.  Regulácia prebieha v týždennom režime. Pri použití samostatného termostatu pre každú miestnosť  je možné značne znížiť náklady na vykurovanie vzhľadom na možnosť  nastavovať priebeh teploty v jednotlivých miestnostiach podľa ich využívania v priebehu dňa.

WIFI termostat - alternatívou je termostat s WIFI systémom umožňujúcim ovládať kúrenie na diaľku cez smartfón. Predpokladom je inštalovaný internet s routrom.

 Termostaty pre podlahové kúrenie ponúkame v e-shope.

 

Režimy regulácie  vykurovania podlahy: 

1. Vyhrievaná podlaha je hlavným vykurovaním, termostat meria teplotu vzduchu a súčasne teplotu podlahy. Teplota vzduchu je prioritná – pokiaľ je miestnosť vykúrená, fólie sú vypnuté aj keď je teplota podlahy pod limitnou teplotou.  Podlahová sonda tu plní funkciu limitačnej sondy, ktorá nedovolí prekročiť nastavenú teplotu podlahy.  

2. Vyhrievacia fólia zaisťuje komfortne teplú podlahu - termostat meria iba teplotu podlahy a udržuje ju na nastavenej hodnote, bez ohľadu aká je teplota vzduchu v miestnosti.  Tento režim je vhodný pre kúpeľne a veľkopriestorové objekty napr. haly a kostoly.

3. Vyhrievacia fólia zaisťuje temperovanie podlahy v nízkoenergetických objektoch  v prípade doplnkového podlahového kúrenia. V tomto prípade je potrebný veľmi nízky výkon a používa sa spravidla infrafólia zapájaná v dvojiciach do série . Termostat meria iba teplotu vzduchu, teplota podlahy je vždy nižšia ako  maximálna povolená teplota.