Výhody podlahového kúrenia

Čo je to vykurovacia infra fólia a aké sú jej výhody

Elektrické podlahové vykurovanie infrafóliami  je plnohodnotný systém  elektrického podlahového  kúrenia s unikátnymi vlastnosťami, ktoré zlepšujú  komfort bývania a znižujú množstvo potrebnej energie na vykurovanie.

Úspornosť

 • Elektrické podlahové kúrenie infra fóliami je o 25% úspornejšie než elektrické konvektory .
 • Energia infračerveného žiarenia zaručuje maximálnu tepelnú pohodu zabezpečenú vhodným rozložením teploty v miestnosti. Najvyššia teplota je dolu na podlahe a klesá smerom hore. Takéto rozloženie teploty v miestnosti je najvhodnejšie z hľadiska pociťovanej pohody ako aj vplyvu na ľudské zdravie
 • Elektrické podlahové kúrenie infra fóliami nevyžaduje žiadny pozáručný servis.
 • Vo veľkých  priestoroch s vysokým stropom umožňujú miestny ohrev zón kde sa vyskytujú osoby, čo umožňuje veľmi úsporné vykurovanie.
 • Možno ju využiť aj ako doplnkový ohrev podlahy pre zvýšenie teplotnej pohody a dosiahnutie správneho rozloženia teploty v miestnosti. Tým je možné značne znížiť energetické nároky na hlavné vykurovanie
 • Ekonomická výhodnosť infrafólií sa ešte podstatne zvýši v spojení s domovou fotovoltaikou.

Zdravotná prospešnosť

 • Spôsob kúrenia je rovnaký ako princíp slnečného žiarenia, kde teplo prestupuje hlbšie do telesných tkanív a tím podporuje pocit tepla.
 • Podlahové kúrenie infra fóliami má priaznivé fyziologické vplyvy: podporuje krvný obeh, znižuje príznaky chronickej únavy , má anti-alergické účinky

 Vykurovací systém s vysokou efektívnosťou

 • Vykurovanie prebieha primárnym odovzdávaním tepla predmetom a ľudskému telu, čím člověk pociťuje v miestnosti zakrátko vysoký teplotný komfort.
 • Miestnosť môže byť vykúrená za veľmi krátky čas nakoľko nie je potrebné vyhriať vrstvu poteru ale prehrieva len samotnú podlahovú krytinu.
 • Nevznikajú žiadne tepelné ztraty pri prenose tepla na vzdialenosti

Jednoduchosť montáže vykurovacej fólie

 • Montážny proces vykurovacích fólií je jednoduchý a časovo nenáročný.
 • Zákazník môže vykonať montáž aj čiastočne svojpomocne
 • Pri rekonštrukcii budov je možnosť  vyhnúť sa aj demontáži existujúcich povrchových krytín pokládkou vykurovacej  fólie priamo na krytinu - montážna výška je iba 6mm.

Bezpečný vykurovací systém

 • Podlahové infra fóliové kúrenie nepoužíva vysoké teploty a neobsahuje horľavé materiály čo poskytuje vysoký stupeň požiarnej bezpečnosti.
 • Pri kúrení vykurovacou fóliou sa využíva dvojitý systém regulácie – optimálny tepelný režim reguláciou teploty vzduchu a limitácia teploty podlahy na zvolenú teplotu.
 • Infrafólia  je odolná voči mrazu a preto nie je nutné pernamentné temperovanie priestorov.

Spoľahlivosť a dlhá životnosť

 • Minimálna poruchovosť infrafóliového podlahového kúrenia vďaka odolnej konštrukcii infrafólie a jednoduchosti systému
 • Životnosť infrafólie je vyššia ako životnosť klasických systémov – až 30 rokov